970 96 764 magnnes@online.no

Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder

Magne A. Nes i Bergen gjør bruk av ulike teoretiske og metodiske tilnærminger for å hjelpe sine klienter til å finne en hensiktsmessig løsning på sine problemer. Terapimetodene er fundert i ulike teoretiske tilnærminger som har lange tradisjoner innenfor psykoterapifeltet og som vi vet har effekt, basert på klinisk erfaring. Nes har spesialkompetanse på å utføre både korttidsterapi og langtidsterapi med utgangspunkt i ulike teoretiske modeller. Hans terapeutiske grunnsyn er mest påvirket av psykodynamisk tenkemåte. Dette er en tenkemåte som tar utgangspunkt i at tidligere erfaringer lagret i menneskets bevissthet er bestemmende for om de utfordringer/problemer du kan møte løses på gode eller dårlige måter. I tillegg til utdannelse i å anvende ulike terapeutiske teknikker, har Nes lang erfaringsbakgrunn som behandler.

Hvilke terapiform som er best egnet for deg, er avhengig av hvilke typer problemer du ønsker hjelp med og hvilke arbeidsmåter som vil passe deg best ut fra dine personlige forutsetninger. Magne A. Nes kan tilby parterapi, individuell terapi og gruppeterapi for deg som trenger psykolog i Bergen.

Korttidsterapi

Korttidsterapi er best egnet for problemer som er klart avgrenset og hvor man har en relativ klar formening om hva som kan være årsaken. Her anvendes løsningsfokusert tilnærming med vekt på å hjelpe deg til å finne fram til utveier som gjør problemet mindre, og som noen ganger blir helt borte innenfor en relativ kort periode, fra fem til 20 timer.

Langtidsterapi

Langtidsterapi egner seg best for problemer som er mer generelle og vedvarende, hvor du kanskje ikke helt får tak i hva som kan være årsaken. Her anvendes psykodynamisk psykoterapi som bygger på teorier om årsaken til problemer som befinner seg i menneskets indre og dypere bevissthet. Konkrete løsningsstrategier vil derfor ikke i seg selv være tilstrekkelig fordi det handler om noe som befinner seg mer i menneskets indre bevissthet enn i den ytre verden. Resultater for denne formen terapi forutsetter et terapeutisk opplegg som går i dybden og derfor nødvendigvis må strekker seg over et lengre tidsrom (fra minimum et år til flere år).

Vi tilbyr:

Individuell terapi

Individuell terapi

Ønsker du en-til-en terapi, er dette helt opp til deg. Det kan også være en god idé å drøfte egnet behandlingsform med din terapeut før man eventuelt velger gruppeterapi.

Parterapi

Parterapi

Noen ganger kan det være vanskelig å løse problemene på egenhånd.

Parterapi kan virke skremmende for noen – de blir nervøse og ukomfortable – og det er ikke unormalt å kjenne litt motstand, men når en først kommer i gang med parterapi opplever en gjerne at nervøsiteten forsvinner og at dialogen blir produktiv.

Parterapi er anbefalt der to mennesker har samlivsvansker eller opplever en krise sammen. Da kan det være svært nyttig å bli lyttet til og snakke sammen med en nøytral tredjepart. Parterapi handler ofte om å tilrettelegge for at paret kan bli hørt av hverandre igjen – misforståelser og uenigheter blir ofte best ryddet av veien gjennom dialog.

Gruppeterapi

Gruppeterapi

Gruppeterapi er virkningsfull som behandlingsform i situasjoner hvor en trenger å se at der finnes andre som går gjennom mye av det samme som en selv. Samtaler og bånd som oppstår i gruppeterapi, har veldig ofte en positiv effekt det er vanskelig å forutse rekkevidden av.

For timebestilling, ring:

970 96 764


Ønsker du hastetime? Vennligst oppgi dette i din henvendelse. Normal ventetid er ca 1-2 uker.


Vi har fleksible arbeidstider, for å tilpasse oss ditt tidsskjema i studie- og arbeidssammenheng.