970 96 764 magnnes@online.no

Kontakt

Kontakt Psykolog Magne A. Nes

Ved timebestilling kan du ringe eller sende en e-post. Er det en hastetime du ønsker, vennligst oppgi dette i din henvendelse. Normal ventetid er ca. 1 – 2 uker. Vi har fleksible arbeidstider, for å tilpasse oss ditt tidsskjema i studie- og arbeidssammenheng.

Kontaktinformasjon

Adresse: Lodin Lepps gate 2B, 5003 Bergen
E-post: magnnes@online.no
Tlf.: 55 90 24 42
Mob.:
970 96 764

bergen