970 96 764 magnnes@online.no

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer første samtaletime?

I løpet av din første samtaletime med psykolog, vil du kunne fortelle om hva som plager deg, holder deg tilbake eller gjør deg nedstemt etc. Deretter vil vi sammen forsøke å avdekke hvor stort omfanget av ditt problem er. Innen timen er over, vil målet være å legge en plan for videre behandling og eventuelt avtale nye timer.

Hvor regelmessig bør jeg gå i terapi?

Det er mest vanlig å gå i terapi en gang i uken. Ønsker du imidlertid å gjøre et mer grundig arbeid for å bearbeide dine problemer på et dypere nivå, gir det best resultater med to ganger i uken. Dette gjelder spesielt mer langvarige problemer som kan omfatte dine typiske måter å forholde deg til andre, som kan skape konflikt og mistrivsel.

Hva er psykodynamisk psykoterapi?

Psykodynamisk psykoterapi er en behandlingsform som baserer seg på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut. Behandlingen er systematisk og kan være langvarig. Pasienten kommer til time en eller flere ganger i uken, som regel til faste tider. Les mer på Institutt for Psykoterapi sine nettsider.

Hvor lenge trenger jeg å gå i terapi for å få gode resultater?

Dette avhenger av flere ting. I hvilken grad har du en klar oppfatning av hva som er problemet og hvordan det er oppstått?
Desto mer avgrenset problemet er, og i den grad du har en klar formening om hva årsaken er, jo lettere kan det være å finne en hurtig løsning som kan fungere.
Det finnes mange tilfeller hvor klienten finner tilfredsstillende løsning etter 5- 15 timer.
Hvor lang tid det vil være hensiktsmessig å bruke, er noe terapeuten og klienten kan bli enige om i løpet av terapiens gang. Vil det være tilstrekkelig å finne en funksjonell løsning på et spesielt problem, eller ønsker klienten en grundigere bearbeiding av de bakenforliggende årsakene til de tilbakevendende problemene?

Kort oppsummert: Dersom problemet er lett identifiserbart og omfanget er begrenset, er korttidsterapi å anbefale. Dersom kilden til problemet er usikker, og problemene er store eller mange, er langtidsterapi å anbefale.

Hva er forskjellen mellom langtidsterapi og korttidsterapi?

Under langtidsterapi går vi mer i dybden på pasientens personlighetstrekk, hvilke opplevelser som har formet personligheten og hvordan pasienten samhandler med andre mennesker, mens i korttidsterapi anvender vi konkrete metoder for å løse et problem vi vet årsaken til.

Korttidsterapi kan vare fra fem til tyve timer, fordelt over flere uker, mens langtidsterapi er en lengre prosess som typisk varer et år eller flere.

Les mer om langtidsterapi og korttidsterapi under Behandlingsmetoder.

For timebestilling, ring:

970 96 764


Ønsker du hastetime? Vennligst oppgi dette i din henvendelse. Normal ventetid er ca 1-2 uker.


Vi har fleksible arbeidstider, for å tilpasse oss ditt tidsskjema i studie- og arbeidssammenheng.