970 96 764 magnnes@online.no

Om Psykolog Magne A. Nes

Om Psykolog Magne A. Nes

Psykolog Magne A. Nes tilbyr kortvarig og langvarig behandling av angst, depresjon, psykoser og traumer i Bergen. Han er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen og ble uteksaminert i 1988.

Han har fordypet seg i klinisk voksenpsykologi og har fire års spesialutdannelse fra Institutt for psykoterapi, to år ved Institutt for aktiv psykoterapi, og tre år ved Institutt for gruppeanalyse.

magne a nes

Institutt for psykoterapi gir utdannelse i psykodynamisk psykoterapi. Dette er en terapiform som legger vekt på å gå i dybden for å arbeide med ubevisste strukturer i personligheten. Dette er en terapi som er velegnet for psykiske problemer som er langvarige og tilbakevendende, og hvor klienten er motivert til å gå inn i en terapiprosess som vedvarer over et lengre tidsrom.

Institutt for aktiv psykoterapi gir utdannelse i problemløsningsorientert terapi og rådgivning. Her er målet å hjelpe klienten til å finne en løsning som er mulig innenfor en relativ kort tid (5-15 timer). I denne sammenhengen benyttes metoder fra ulike terapeutiske retninger med tanke på hva som måtte passe den enkelte klient best.

Siden Nes ble ferdig utdannet psykolog i 1988, har han arbeidet i fem år i Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste. Deretter begynte han som psykolog i Spesialisthelsetjenesten, hvor han har jobbet både på Allmennpsykiatrisk poliklinikk med behandling av angst, depresjon, stress og livskriser. I tillegg har Nes flere års erfaring fra psykiatrien med alvorlige diagnoser som psykoser og personlighetsforstyrrelser.

I dag tilbyr Nes tjenester som psykolog i Bergen.

Psykolog Magne A. Nes er medlem av Norsk Psykologforening.

psykolog foreningen

For timebestilling, ring:

970 96 764


Ønsker du hastetime? Vennligst oppgi dette i din henvendelse. Normal ventetid er ca 1-2 uker.


Vi har fleksible arbeidstider, for å tilpasse oss ditt tidsskjema i studie- og arbeidssammenheng.