970 96 764 magnnes@online.no

Psykolog i Bergen

Psykolog i Bergenpsykolog i bergen

Psykolog Magne A. Nes i Bergen gir individuell-, par-  og gruppebehandling av voksne.

Konsultasjonene hos psykolog har ulikt preg, avhengig av hva som er problemstillingene og hva man ønsker hjelp til. De fleste konsultasjoner hos psykolog varer fra fem til 15 timer, der hver enkelt konsultasjon varer i 50 min. I andre tilfeller kan det være behov for mer inngående terapi som kan strekke seg fra 20 timer til flere år.

Første gang hos psykolog?

Er det første gang man oppsøker psykolog, er det naturlig å lure på hva en slik behandling går ut på. De fleste konsultasjoner dreier seg om å endre den enkeltes tanker, følelser, reaksjoner og måter å kommunisere på slik at det blir mulig å forholde seg de problemer du sliter med på mer hensiktsmessige måter.

Psykolog Magne Nes kan hjelpe deg med tradisjonelle psykiske problemer som angst, depresjon, men også mer generelle krisereaksjoner utløst av tapsopplevelse eller en annen vanskelig livssituasjon som gjør at du ikke takler hverdagen på samme måte som tidligere. Du kan også få behandling hos psykolog for generell uro eller misnøye med deg selv eller tilværelse, som gjør at du føler deg mistilpasset og utenfor.

Psykolog Magne A. Nes er medlem av Norsk Psykologforening.

Bestill time

Psykolog Magne Nes hjelper deg som trenger psykolog i Bergen – ring for timebestilling, eller send en e-post, så avtaler vi nærmere.

Les mer om hva vi kan hjelpe deg med:

Angst, bekymringer og depresjon

Depresjon, angst, og bekymringer

Mange mennesker går og bærer på angst, bekymringer og depresjoner i det stille over lengre tid – noen et helt liv – uten å søke hjelp fra psykolog. Nå kan ikke angst, bekymringer og depresjoner automatisk sidestilles, men de har overlappende virkninger. Dersom en person har angst, bekymringer og depresjoner i ulike stadier av livet, kan roten til disse problemene være den samme.

Selv om bekymringer kan virke harmløse sammenlignet med en tung depresjon, kan bekymringer, bare de blir mange nok eller dominerende nok, være like alvorlige som en depresjon. Det bekymringer og depresjoner kan ha til felles, er at de påvirker livskvaliteten din ved å ta fra deg gleden man normalt opplever i dagligdagse hendelser. Bekymringer kan bli sterke nok til at man mister et rasjonalt perspektiv på livet og ens omgivelser. Bekymringer er ofte knyttet til fobier, en dødsangst, frykt for å dumme seg ut, eller frykt for å miste noe eller noen man holder kjær. Depresjoner er ofte et resultat av en maktesløshet man kan føle når man ikke klarer å gjøre noe med angsten og bekymringene man opplever.

Det disse plagene har til felles er at det kan være forløsende å snakke om problemene til en utenforstående som ønsker å forstå, som en psykolog som kan bidra med de verktøyene man trenger for å komme over tilstanden.

Sorg og kjærlighetssorg

Sorg og kjærlighetssorg

Sorg etter en venn eller et familiemedlems bortgang, kan være en kilde til mye indre smerte. Likeså kan kjærlighetssorg gi mange av de samme følelsene av savn og meningsløshet. Samtaleterapi hos en psykolog er en behandling som vi vet virker over tid. Tiden leger ikke alle sår, men lar oss prosessere mange av tankene man gjør seg i en sorgsituasjon. Tiden gir oss rom til å reflektere over det meningsløse og over ubesvare spørsmål. Ved å ikke erkjenne sorgen, kan dette sette en demper på livskvaliteten vår og vår evne til å arbeide og fungere skikkelig.

Gi deg tid til å prate med en psykolog i Bergen, for å lufte de innestengte følelsene dine. Hva har du å tape?

Utroskap og sjalusi

Utroskap og sjalusi

Utroskap er ødeleggende for et tillitsforhold mellom to mennesker. Når et tillitsbånd er brutt, skaper dette disharmoni og kan gjøre det vanskelig for mennesker å stole på andre i ettertiden. Når ekteskapsløfter eller forlovelser brytes i sammenheng med utroskap, er det alltid følelsesmessig opprivende. Er det barn involvert, skylder foreldrene barnet å snakke ut under ordnede forhold. En separasjon eller skilsmisse kan være traumatisk for et barn. Derfor anbefaler vi parterapi hos psykolog i slike sammenhenger, og at dette blir initiert så tidlig som mulig.

Sjalusi kan være altoppslukende og ta bort fokus fra viktige aspekter av livet. En psykolog kan hjelpe deg å se situasjonen din fra et annet perspektiv.

Stress og kommunikasjonsvansker

Stress og kommunikasjonsvansker

Prestasjonsangst, arbeidspress og forventningspress fra omgivelsene kan være ødeleggende for selvbildet og livskvaliteten. Virker det fåfengt å kommunisere sine bekymringer og frustrasjoner overfor omgivelsene, kan dette skape økt mistrivsel og større kommunikasjonsvansker. Da kan det være konstruktivt å snakke med en psykolog for å finne ut av sine egne grenser og hvordan man kan kommunisere dette til omverdenen, både for å motvirke personlige nederlag og for å øke livsgleden.

For timebestilling, ring:

970 96 764


Ønsker du hastetime hos psykolog i Bergen? Vennligst oppgi dette i din henvendelse.
Normal ventetid er ca 1-2 uker.


Vi har fleksible arbeidstider, for å tilpasse oss ditt tidsskjema i studie- og arbeidssammenheng.